תמונות

ברישניקוב/ברודסקי צילום: Leonid Lubianitsky