תמונות

הרוש. "אנחנו משתפרים, לא רוצה לאכזב את הקהל" (אלן שיבר)