תמונות

רוברטו קולאוטי צוחק עם גיז´רמו ישראלביץ´. יפתחו נגד נתניה (ליאור ט