תמונות

בוז'י הרצוג - צל"ש או טר"ש? צילום: מתוך אנשים