תמונות

עדיין בלי קריטריון לאליפות העולם. זמירו (שירי אלג'ם)