תמונות

תמוז מול גונזאלס. החוזה של הבלם יחודש ? (שי לוי)