תמונות

כץ. לא רוצה את השחקנים שבנין רוצה (צילום: אלן שיבר)