תמונות

כמה הוא היה רוצה להיות עם החברים ברגעי ההכרעה (getty)