תמונות

טומרקין. מסוגל לזכות בעוד מדליה (אלן שיבר)