תמונות

השופט מוציא צהוב לקינן. לוזון: &" (שי לוי)