תמונות

המהומה בין הפועל לבית&"ר. ידין בחר שלא להתעסק בנושא (שי לוי)