תמונות

עיני. דורשים ממנו לזרז את קיום הדיון (gettyimages)