תמונות

"מתנה". טורס שוב חוגג בקלדרון (gettyimages)