תמונות

ישמור על מצב הרוח גם מחר? קלופ (gettyimages)