תמונות

שימושי כיסאות, כיסא טיים של ביתילי צילום: ישראל כהן