תמונות

מושיקו מישאלוף מקבל נשיקה מאבנר טוויטו (יניב גונן)