תמונות

יהוא אורלנד הערב מול דנילו פינוק (אלעד ירקון)