תמונות

עומר סולימן שר המודיעין המצרי (משרד הביטחון) צילום: תקשורת משרד הביטחון