תמונות

בלדוט ובני יהודה עם ניצחון חשוב (יוסי שקל)