תמונות

מדור הספורט של "דואר היום". גם ב-1934 פספסנו (דואר היום)