תמונות

כספי, אליהו וגרין. ישחקו מול הניקס? (תומר גבאי)