תמונות

שיר לוי, עופר לוי, בהופעה צילום: ליאור פינקסון