תמונות

אילת תמצא תשובות לירושלים? (צילום: אלן שיבר)