תמונות

האמת, גרמניה הייתה בשתי דרגות מעליהם (gettyimages)