תמונות

סמואל יבואה. יחזק את החוד של אשדוד (משה חרמון)