תמונות

החמישייה 22.3, בדולח אפר - 3 צילום: Artful Ashes