תמונות

צביקה פיק ושירה מנור, אירוע דורון מדלי צילום: שוקה