תמונות

דיון דאוול. &"מקווה שנבוא לכל משחק מרוכזים&" (משה חרמון)