תמונות

מבנים בירושלים, תמול שלשום שולחנות, צילום איוון טיכיינקו צילום: איוון טיכיינקו