תמונות

אחסון ספרים 09, נישה שנולדה מאילוץ של עמוד תומך צילום: מוטי פישביין, עיצוב-שרון בר אור