תמונות

בנימין (פואד) בן-אליעזר, רפאל איתן ועזר ויצמן צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון