תמונות

דיון בוועדת העבודה, הבריאות והרווחה צילום: דוברות הכנסת