תמונות

ערפאת, ציון, ראש ואוחיון מאוכזבים (אלעד ירקון)