תמונות

ויזנייבסקי מול ליפשיץ. פתיחה מהוססת לרכז הצהוב (שרון קביליו)