תמונות

ביטון. עוד לא הספיק להחליף ללבוש אזרחי (יניב גונן)