תמונות

עצי אלון ועצי אורנים נכרתו בכרמל צילום: נתן אלבז, פקח רשות שמורות הטבע והגנים