תמונות

מועצת העיר תתמוך בקבוצה. פיירברג ואנשי נתניה