תמונות

אלי גוטמן והספסל של הפועל בדוחא צילום: יופ ציוני