תמונות

בר נצר. חווייה חשובה לספורטאי הישראלי (יניב גונן)