תמונות

"אחרי שנה שידעה עליות ומורדות. הייתי צריך שינוי" (AFP)