תמונות

הבית בו הוחזקה נטשה במשך כל השנים צילום: AP