תמונות

יחגגו גם ביום שני? אבידור ודורה (אלן שיבר)