תמונות

שי דורון מאליצור רמלה קופצת לכדור צילום: mako