תמונות

סואץ קרני, מגידו ואפשטיין. תהיה ליגה? (איתי ישראל)