תמונות

מטה אשר מול הכוכב האדום. השתתפות באירופה הכרחית (רמי כהן שמאלי)