תמונות

"הציבור רעב להתלכד סביב הנבחרת" (אלן שיבר)