תמונות

מנסה לבחור בין היעדים בצפון. מוגרבי (אלן שיבר)