תמונות

למפארד. מלונדון למונטה קרלו? (gettyimages)