תמונות

הפך לשוער הראשון, סופית. קליימן (אלן שיבר)