תמונות

פיליאבסקי. ההחלטה בעניינו ממתינה (יוסי שקל)